Η ΠΟΛΗ του Μάρτιν Κριμπ

Με συγκίνησε στο έργο η πολιτισμένη στάση και η αξιοπρέπεια που αντιμετωπίζουν τα πρόσωπα την τραγικότητα της κατάστασης τους και ταυτόχρονα η πολύ αιχμηρή και διεισδυτική ματιά του Κριμπ ως προς τη σχέση θύτη - θύματος ......