Πέρσες – Κριτική

Υπάρχει μια ανανεωτική διάθεση στο συγκεκριμένο ανέβασμα των Περσών, μια ολοκληρωμένη οπτική που διαθέτει στιβαρότητα. Μια παράσταση που επιδιώκει να εγείρει το ζήτημα της αντίθεσης ανατολής και δύσης,